ไขข้อสงสัย! อยากแต่งงานกับชาวต่างชาติ ต้องทำเรื่องอย่างไรบ้าง

woman holding white-petaled flower bouquet

การแต่งงานเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิต ว่าที่คู่บ่าวสาวเลยจำเป็นต้องใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน ถ้าทั้งคู่เป็นคนไทยเรื่องแต่งงานให้ถูกกฎหมายก็คงไม่ยากเท่าไหร่ เพราะทุกคนล้วนเคยร่วมเป็นสักขีพยานในงานในซักแห่งมาก่อนจะได้จัดงานของตัวเองกันจนชินตา แต่สำหรับงานแต่งงานกับชาวต่างชาตินี่สิ มีเรื่องชวนให้สงสัยเยอะจนน่าปวดหัว แต่แรบบิท แคร์ ขอบอกเลยว่า ไม่ต้องกลัว! เพราะบทความนี้จะพาไปไขข้อสงสัยเรื่อง ‘อยากแต่งงานกับชาวต่างชาติ ต้องทำเรื่องอย่างไรบ้าง’

จดทะเบียนสมรสได้ที่ใดบ้าง

 • กรณีอยากแต่งงานกับชาวต่างชาติ ในประเทศไทย ทั้งคู่สามารถจูงมือพากันไปจดทะเบียนสมรสได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกสำนักงานเขต
 • กรณีอยากแต่งงานกับชาวต่างชาติที่ต่างประเทศ ทั้งคู่ก็สามารถพากันไปจดทะเบียนสมรสได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้น ๆ ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทยเท่านั้น ถ้าต้องการย้ายไปอยู่ประเทศที่สามีหรือภรรยาถือสัญชาติอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสใหม่อีก เพียงแค่ติดต่อรับรองการจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้น ๆ ได้เลย แต่บางทีก็อาจต้องดูกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของประเทศที่คู่สมรสของตนอยู่ด้วยว่า สามารถจดทะเบียนสมรสที่ใดได้บ้าง

ส่วนพิธีแต่งงานกับชาวต่างชาติสามารถจัดได้ทุกที่ทั่วโลกตามสะดวก หรือจะไม่จัดพิธีก็ไม่มีปัญหา เพราะตามกฎหมายเน้นเฉพาะในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถจดทะเบียนสมรส

ส่วนคุณสมบัติของการจดทะเบียนสมรส เมื่อต้องการแต่งงานกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทย คุณสมบัติของผู้ที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้จะไม่ต่างกัน คือ

 1. ถ้าอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสและแต่งงานกับชาวต่างชาติเองได้เลย แต่ถ้าอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ยังไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองก่อน
 2. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
 3. คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย ต้องไม่เป็นคนต้องห้ามจดทะเบียนสมรส เช่น บุคคลวิกลจริต, บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ, พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา, เป็นคู่สมรสบุคคลอื่น, ไม่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมสมรสกับบุตรบุญธรรม ฯลฯ

 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ก่อนจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการแต่งงานกับชาวต่างชาติ จำเป็นจะต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนว่า จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไหน เพราะกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมก็ไม่เหมือนกันด้วย

 • เอกสารที่ใช้ในกรณีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย
 1. การแต่งงานกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทยจะต้องขอใบรับรองความเป็นโสด ที่สถานทูตชาติของคู่สมรสในประเทศไทย กรณีบางสถานทูตไม่มีสิทธิออกใบรับรอง ต้องติดต่อสํานักงานเขตในประเทศต้นทาง
 2. นําใบรับรองความเป็นโสดแปลเป็นภาษาไทย
 3. นําใบรับรองความเป็นโสดต้นฉบับ (ภาษาต่างประเทศ) และฉบับแปล (ภาษาไทย) ยื่นรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 4. หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ
 5. คู่สมรสถือสัญชาติไทยต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 6. เตรียมพยาน 2 คน ฝ่ายละ 1 คน
 7. คู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีล่ามมาด้วย (ล่ามและพยานอาจเป็นคนเดียวกันก็ได้)
 • เอกสารที่ใช้ในกรณีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายต่างชาติ
 1. การแต่งงานกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายต่างประเทศจำเป็นจะต้องติดต่อสถานทูตชาติของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อยื่นขอเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
 2. นําเอกสารดังกล่าวแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 3. นําเอกสารต้นฉบับ (ภาษาต่างประเทศ) และฉบับแปล (ภาษาไทย) ยื่นรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
 4. เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสคนไทยพร้อมเอกสารที่ยื่นขอหนังสือรับรองการสมรสกับสถานทูตของคู่สมรสที่อยู่ในไทยแล้วสามารถนำไปใช้ยังต่างประเทศได้

 

ขั้นตอนในการดำเนินการจดทะเบียนสมรส

หลังจากเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแต่งงานกับชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรสก็มีเพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. คู่สมรสต้องไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดจากสถานทูตของคู่สมรสชาวต่างชาติประจำประเทศไทย
 2. จากนั้นนำใบรับรองความเป็นโสดแปลเป็นไทยและนำไปประทับตราจากกระทรวงการต่างประเทศ
 3. จากนั้นไปที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานพร้อมล่ามและพยานฝ่ายละ 1 คน ทั้งนี้ พยานจะต้องนำบัตรประชาชนไปด้วย โดยติดต่อฝ่ายทะเบียน แล้วยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ และกรอกเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ให้มา
 4. เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลความสัมพันธ์ของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย เช่น ระยะเวลาที่คบหากัน การเลือกใช้นามสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ฯลฯ
 5. เมื่อสอบถามข้อมูลเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะมอบเอกสารทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) ให้กับทั้งสองฝ่าย คนละ 1 ชุด เพียงเท่านี้การแต่งงานกับชาวต่างชาติก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

การแต่งงานกับชาวต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนเคยคิด เพราะงั้นอย่ากลัวและจับมือกันไว้แล้วไปจดทะเบียนสมรสกัน ส่วนงานมงคลพิธีจะจัดที่ไหน ตามศาสนาใด หรืออลังการแค่ไหนก็ได้ตามความต้องการคุณและว่าที่คู่สมรสของคุณได้เลย แต่นอกเหนือจากทะเบียนสมรสแล้ว อย่าลืมนึกถึง ‘ประกันวัยเกษียณ’ จาก RABBIT CARE เพื่อดูแลคนที่คุณรักนับจากวันนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต